Centriconlogo

Om Centricon

Centricon grundades 2003 av Olof Svenonius tillsammans med Ellen Stang Lund, båda erfarna civilingenjörer.

Olof Svenonius leder och driver det dagliga arbetet i företaget. Han har över 20 års erfarenhet av utvecklings- och marknadsarbete inom optronikområdet. Bland annat har han erfarenhet av optisk kommunikation, optiska sensorer, bildsensorer och bildbehandling samt optisk mätteknik.

Ellen Stang Lund deltar i rollen som styrelseledamot. Hon har mångårig erfarenhet av processutveckling inom IT-branschen.

Efter många år i industrin har vi förståelse för betydelsen av time-to-market och en verksamhets ekonomiska förutsättningar. Vi fokuserar på struktur och kvalitet i utförandet men vi förstår avvägningen mellan kortsiktiga och långsiktiga mål och nödvändigheten av medvetna kompromisser.