Centriconlogo

Teknologier

Vi är specialiserade på optronik, kombinationen av optik och elektronik. Bland annat har vi erfarenhet av optiska sensorer, bildsensor- och kamerateknik, optisk kommunikation, bildbehandling och optisk mätteknik.

Genom tidigare uppdrag har vi också kunskap om högpresterande batterier och bränsleceller för strömförsörjning av portabel utrustning.

Se våra teknologiområden>

Exempel på områden som vi har arbetat med på senare tid: