Centriconlogo

Bildbehandling och bildfusion

Bildbehandling och bildfusion handlar om att bearbeta bilder på ett sådant sätt att intressanta information i bilderna framträder på ett bättre sätt än i originalbilden. Genom bildbehandling kan intressanta detaljer ofta lyftas fram. Genom bildfusion, där man slår samman två olika bilder av samma sceneri, kan man i många fall skapa en resulterande bild som på ett överlägset sätt framhäver intressanta detaljer. Vi har erfarenhet av bildbehandling och bildfusion genom avancerade matematiska metoder.

Exemplet nedan visar två bilder som fusionerats. Lägg märke till hur den fusionerade bilden eliminerar oskärpan i de ingående bilderna och uppvisar ett skarpt fokus i både när- och fjärrområdet:

 

bildfusion

 

Tillbaka