Centriconlogo

Night vision

För att förbättra möjligheten att se under dåliga ljusförhållanden används ofta någon form av utrustning för att förstärka bildsignalen. Det finns flera olika sensortyper för detta ändamål, allt från enkla visuella sensorer till sofistikerade sensorer med digital utläsning av bildinformation.

Vi har kunskap om olika sensortyper när det gäller egenskaper som förstärkning, signal/brusförhållande, arbetsområde, effektförbrukning etc. Tabellen nedan visar de vanligaste typerna av sensorer för låga ljusförhållanden:

Sensortyp Beskrivning
IIT Image Intensifier Tube (IIT), eller bildförstärkarrör. Består av ett vakuumrör som innehåller en fotokatod, ett förstärkningelement och en fluorescerande skärm. Förstärker insignalen med upp till ~40 000 gånger och ger en visuell bild, vanligtvis i det gröna området.
ICCD Image Intensified CCD: Ett bildförstärkarrör sammansatt med en CCD för att möjliggöra digital utläsning av bildinformation.

ICAPS
(ICIS)

Image Intensified CMOS Sensor (ICAPS eller ICIS). Samma funktion som ICCD men med CMOS-sensor för att åstadkomma lägre effektförbrukning.
EBCCD Electron Beam CCD. Relativt ny sensortyp som består av en fotokatod monterad ihop med en elektronkänslig CCD i ett vakuumrör. Kan ge bättre signal/brusförhållande än ICCD tack vare färre foton/elektron-omvandlingar.
EBCAPS
(EBCIS)
Electron Beam CMOS Sensor (EBCAPS eller EBCIS). Samma funktion som EBCCD men med CMOS-sensor för att åstadkomma lägre effektförbrukning.
MCCD Charge-Multiplied CCD. En sensor särskilt framtagen för låga ljusförhållanden. Signalen förstärks genom multiplikation av laddningsbärare i sensor-chipet.

 

Bilden nedan visar exempel på en nattbild som bildbehandlats för att lyfta fram objekt som inte framträder i originalbilden:

night vision

 

Tillbaka