Centriconlogo

Optisk mätteknik

Mätning av optiska egenskaper kräver kunskap om ljusets natur men också erfarenhet av optisk mätteknik. Vi har denna kunskap och kan integrera såväl som konstruera instrument och mätsystem för att mäta optiska parametrar.

 

Bilden visar som exempel ett kort för noggrann kalibrering och mätning av optiska signaler i två riktningar:

 

Tillbaka