Centriconlogo

Optiska sensorer

Optiska signaler används i många sensortillämpningar, t.ex. inom industriella och medicinska tillämpningar. Vissa sensorlösningar bygger på optisk fiber som bärare av analoga optiska signaler medan bygger på friluftsoptik. Vi har erfarenhet av en mångfald olika sensortillämpningar som bygger på optiska principer.

 

Tillbaka