Centriconlogo

Strömförsörjning av portabel utrustning

Att välja metod för strömförsörjning av portabel utrustning kräver stor kännedom om egenskaperna för lättviktiga och kompakta strömkällor. Vi har erfarenhet av olika typer av strömkällor, med inriktning på högpresterande lättviktsbatterier. Vi har även kunskap om små, lätta bränsleceller, som ökar i populariet och kommer att bli ett intressant alternativ inom de närmaste åren.

Tabellen nedan visar några vanliga typer av lättviktsbatterier:

Batterityp Beskrivning

Engångsbatterier
Alkaline Mycket vanlig batterityp idag på grund av lågt pris och hyfsade prestanda. Kännetecknas dock av relativt begränsat strömuttag och snävt temperaturintervall

Litium/mangandioxid

Den vanligaste typen av litiumbatteri, används ofta i kameror. Har brett temperaturintervall och medger högt strömuttag.
Litium/svaveldioxid: Ett litiumbatteri som ofta används i militära tillämpningar på grund av dess breda temperaturintervall. Dock kan läckande batterier leda till att svavelsyra bildas.
Litium/tionylklorid Ett litiumbatteri som på grund av sin låga vikt per energienhet ofta används där det är svårt att byta batteri. Mycket giftig elektrolyt.

Laddningsbara batterier
Nickel/kadmium Gammal batterityp. Klarar ett brett temperaturområde men har relativt hög vikt per energienhet. Används sällan i nya utrustningar av miljöhänsyn.
Nickel/metallhydrid Relativt ny batterityp som ersätter nickel/kadmium på bred front. Miljövänligt och med lägre vikt per energienhet. Mycket vanligt exempelvis i handverktyg och enklare mobiltelefoner.
Litium-jon Modern batterityp som används i krävande tillämpningar. Lägre vikt per energienhet jämfört med nickel/metallhydrid. Vanligt i bärbara datorer.
Litium-jon polymer Variant av litium-jonbatteri bestående av ett hopvikt paket av böjliga elektroder och elektrolyt i gel-form. Kan formas till ett platt paket. Vanligt i dyrare mobiltelefoner och kameror.

 

Bränsleceller
Bränslecellen är en mycket intressant energikälla inför framtiden. I bränslecellen omvandlas väte- och syremolekyler till elektrisk energi, värme och vatten. Bränsleceller har använts sedan Apollo-flygningarna på 1960-talet men börjar först nu komma i kommersiell användning. Sådana celler kommer i vissa tillämpningar att ersätta batterier eftersom de har lägre vikt per energienhet.

Tabellen nedan visar de mest intressanta typerna av bränsleceller för portabla tillämpningar:

Typ av bränslecell Beskrivning
DMFC Direct Methanol Fuel Cell. Mycket intressant bränslecell för portabla tillämpningar. Arbetar vid relativt låg temperatur och använder metanol, som är billigt och lätt att hantera. Utveckling av miniatyrceller för bärbara datorer och mobiltelefoner pågår.
PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell. Normalt något större typ av bränslecell. Kräver noggrann hantering av bränslet (vätgas) för att undvika läckage och risk för explosion.

 

Tillbaka