Centriconlogo

Teknologiområden

Våra teknologiområden är illustrerade nedan. Optoelektroniska komponenter, Optisk kommunikation, Optiska system och Optiska sensorer är kärnteknologier medan Kretslösningar, Kommunikation och Portabel strömförsörjning är stödteknologier. Tillsammans utgör dessa områden en helhet som möjliggör kompletta åtaganden.

teknologiområden

Tillbaka