Centriconlogo

Röntgendetektorer

En röntgendetektor består vanligtvis av en scintillator, som omvandlar röntgenstrålning till synligt ljus, och en bildsensor som återskapar röntgenbilden av det objekt som studeras. För att uppnå bästa möjliga bildegenskaper för den aktuella tillämpningen är valet av scintillator och bildsensor av oerhört stor betydelse. Vi har bred kunskap om detektorer för avbildande röntgen.

Bilden visar en högupplöst röntgenbild av en fisk som i verkligheten är endast 32mm:

 

Tillbaka