Centriconlogo

Tjänster

Framgångsrik utveckling av optronikbaserade produkter karakteriseras av kreativa tekniska lösningar, kontinuerligt fokus på kund- och marknadskrav och en konstruktion som medger kostnadseffektiv tillverkning. Vi har erfarenhet av att utveckla avancerade produkter och arbetar på ett jordnära sätt för att åstadkomma konkreta resultat.

Vi arbetar såväl i egna lokaler som ute hos våra kunder. Genom samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, har vi tillgång till en bred park av avancerade optiska/elektriska instrument.